Loading...
ModEdu_Homepage2019-02-09T11:50:15+02:00

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση – Χημική Εκπαίδευση» οργανώθηκε και λειτουργεί στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ από  ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 26748 της Συγκλήτου του ΑΠΘ (ΦΕΚ 2657/6-7-2018) και του Ν. 4485/2017 (Α΄114).

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)  στις εξής ειδικεύσεις:

Ειδίκευση Α: Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση
Ειδίκευση Β: Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Το προτεινόμενο ΠΜΣ συμβάλει στην πρόοδο της Επιστήμης της Χημείας στα συναφή με τις προτεινόμενες ειδικεύσεις επιστημονικά πεδία. Πιο συγκεκριμένα:

Το πεδίο της έρευνας σε θέματα Μοριακής Μοντελοποίησης και Υπολογιστικής Χημείας συμβάλει καθοριστικά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος μας στο μοριακό επίπεδο, βοηθά τους πειραματικούς χημικούς να σχεδιάζουν νέες ενώσεις και υλικά με προκαθορισμένες ιδιότητες και πιο αποτελεσματικές παραγωγικές διαδικασίες. Η υπολογιστική χημεία προσφέρει σήμερα σημαντικά εργαλεία για τη μελέτη των θεμελιωδών ιδιοτήτων των ατόμων, των μορίων και των χημικών αντιδράσεων, χρησιμοποιώντας τη μοριακή μηχανική, την κβαντική μηχανική και τη θερμοδυναμική.Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει από καιρό συνειδητοποιήσει την ανάγκη της έρευνας σε θέματα διδακτικής των φυσικών επιστημών και Χημικής Εκπαίδευσης ειδικότερα.

Επίσης, η ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας έχει οδηγήσει στην εντατικοποίηση της χρήσης τους στη χημική εκπαίδευση και της έρευνας επί των αρχών ανάπτυξής σύγχρονου εκπαιδευτικού και της διδακτικής αποτελεσματικότητάς του. Παράλληλα, είναι πλέον σαφής η ανάγκη της διαμόρφωσης ενός νέου τύπου εκπαιδευτικού με χαρακτηριστικά και γνώσεις ερευνητή, για την καλύτερη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων και την προσέγγιση μεταξύ έρευνας και πράξης.Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Ειδικότερα στοχεύει στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στα συναφή με τις δύο παραπάνω ειδικεύσεις θέματα.

Στο Π.Μ.Σ. δεν προβλέπονται δίδακτρα ή τέλη εγγραφής.

Ανακοινώσεις